Webbapplikationer

webdesign1

Webbapplikationer är ett samlingsnamn för de program/applikationer som är tillgängliga via en webbläsare. Det handlar om ett brett spann av olika former av interaktiva delar som lämpar sig för din webbplats. Exempelvis beräkningar, enkäter, forum, jobbansökningar, offertförfrågningar, eller system för projektadministration.

En webbapplikation är en modern variant av ett datorprogram. Men det finns några viktiga skillnader:

  • Webbappen kan erbjudas som molntjänst. Det innebär att ni når appen via webben, istället för att installera ett program i era fysiska datorer.
  • Om webbappen levereras som molntjänst behöver den bara uppdateras på ett ställe – för att automatiskt uppdateras i alla era enheter. Ni riskerar heller inte att data försvinner på grund av datorhaveri, inbrott eller brand.
  • Webbappen kan byggas ut i det oändliga och slutligen bli en komplett arbetsplattform som ersätter flera av era traditionella program. Smidigt!

Komplettera med mobilapp
Webbappen kan med fördel integreras med en mobilapp. Den mobila appen görs då oftast som en enklare version av webbapplikationen och blir ett funktionellt verktyg i fält.

Portfölj

Nedan presenteras ett urval av projekt som vi genomfört, klicka för att förstora